cover

Akty prawne - Kosztorysy


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2004-06-18w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjo...
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2004-01-24W sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej