cover

Akty prawne - Odpady

Nazwaustawa
AktDz.U.02.41.365
Z dnia2002-04-19
Opiso przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw
KategorieOdpady  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej