cover

Akty prawne - Odpady


NazwaZ dniaOpis
Ustawa2005-07-29o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Ustawa2005-04-22o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach
Rozporządzenie Ministra Środowiska2005-02-28zmieniające rozporządzenie w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
ustawa2005-02-11o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Rozporządzenie Ministra Środowiska2004-08-30w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY2004-08-04w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi
Ustawa2004-07-30o międzynarodowym obrocie odpadami
ustawa2004-05-24o zmianie ustawy o odpadach
Rozporządzenie Ministra Środowiska2004-05-13w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej2004-02-10zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej