cover

Akty prawne - Opłaty


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Rady Ministrów 2017-12-27w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
rozporządzenie Rady Ministrów2015-10-12Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
rozporządzenie Ministra Środowiska2014-02-27w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Obwieszczenie Ministra Środowiska2013-08-13w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014
obwieszczenie Ministra Środowiska2011-12-26w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
Obwieszczenie Ministra Środowiska2009-10-23w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010
Rozporządzenie Ministra Środowiska2009-06-18w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
rozporządzenie Rady Ministrów2008-10-03w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
obwieszczenie Ministra Środowiska2007-09-26w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008
obwieszczenie Ministra Środowiska2007-09-20w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej