cover

Akty prawne - Opłaty

NazwaRozporządzenie Ministra Środowiska
AktDz.U.09.97.816
Z dnia2009-06-18
Link zobacz
Opisw sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
KategorieOpłaty  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej