cover

Akty prawne - Opłaty


NazwaZ dniaOpis
rozporządzenie Rady Ministrów2007-06-06zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
obwieszczenie Ministra Środowiska2006-10-04w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007
Rozporządzenie Ministra Budownictwa2006-07-17w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Rozporządzenie Rady Ministrów2005-12-20w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Obwieszczenie Ministra Środowiska2005-09-23w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania scieków do wód do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA2005-09-06w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006
Rozporządzenie Rady Ministrów2004-12-14w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Obwieszczenie Ministra Środowiska2004-09-15w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2005
Obwieszczenie Ministra Środowiska2003-10-15w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej