cover

Akty prawne - P-poż


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2009-07-24w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2009-07-16zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2003-06-16w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej