cover

Akty prawne - Pozwolenia


NazwaZ dniaOpis
rozporządzenie Rady Ministrów2012-12-27w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2010-04-29zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
rozporządzenie Ministra Zdrowia2007-03-09w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie Ministra Środowiska2005-11-10w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Rozporządzenie Ministra Środowiska2003-09-26w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej