cover

Akty prawne - Prawo budowlane


NazwaZ dniaOpis
rozporządzenie Rady Ministrów2012-12-27w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2009-07-16zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2009-03-12zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ustawa2009-01-09o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Ustawa2005-07-28o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Środowiska2005-06-23w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej