cover

Akty prawne - Prawo budowlane

NazwaRozporządzenie Ministra Infrastruktury
AktDz.U.09.56.461
Z dnia2009-03-12
Link zobacz
Opiszmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
KategoriePrawo budowlane  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej