cover

Akty prawne - Ścieki przemysłowe

NazwaUstawa
AktDz.U. 205 poz. 2171
Z dnia2015-12-16
Link zobacz
OpisUstawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
KategorieGospodarka komunalna  Odpady  Ścieki  Ścieki przemysłowe  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej