cover

Akty prawne - Ścieki

Nazwarozporządzenie Ministra Środowiska
AktDz.U.2014.1800
Z dnia2014-11-18
Link zobacz
Opisw sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
KategorieŚcieki  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej