cover

Akty prawne - Strefy ochronne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Środowiska2004-11-08zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
Rozporządzenie Ministra Środowiska2004-05-24w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej