cover

Akty prawne - Ustawa o zbiorowym...

NazwaObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
AktDz.U.2017.328
Z dnia2017-02-23
Link zobacz
Opisw sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
KategorieUstawa o zbiorowym...  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej