cover

Akty prawne - Zamówienia publiczne


NazwaZ dniaOpis
Rozorządzenie Rady Ministrów2002-04-16w sprawie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych
Ustawa1998-06-10o zamówieniach publicznych. (tekst ujednolicony na 31.03.2002)
Rozporządzenie Rady Ministrów1994-12-28w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej