cover

Artykuły

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia w sprawie stosowania ustawy "o zamówieniac

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia w sprawie stosowania ustawy "o zamówieniach publicznych" przez przedsiębiorstwa działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (art. 4a ustawy o zamówieniach publicznych)

poniedziałek 24 lutego 2003


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl