cover

Artykuły

Ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków

Ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

czwartek 10 sierpnia 2006

czytaj więcejW Rzeczpospolitej z dnia 8.08.2006 r.

W Rzeczpospolitej z dnia 8.08.2006 r. został opublikowany tekst "Zapłata jedynie za słupy a nie za dojazd".

czwartek 10 sierpnia 2006

czytaj więcejW Rzeczpospolitej z dnia 31.07.2006 r.

W Rzeczpospolitej z dnia 31.07.2006 r. ukazał się artykuł "Różne ceny wody w kranie".

czwartek 10 sierpnia 2006

czytaj więcejRozporządzenie Ministra Budownictwa 964

Ukazało się rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

środa 9 sierpnia 2006

czytaj więcejNa stronach sejmowych ukazała się interpelacja

Na stronach sejmowych ukazała się interpelacja poselska w sprawie kwestionownia przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...

poniedziałek 24 lipca 2006

czytaj więcejUkazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu

Ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 12.06.2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym.

piątek 21 lipca 2006

czytaj więcejW dniu 17.07.2006 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie taryfowe

W dniu 17.07.2006 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie taryfowe (Dz.U. nr 127 poz. 886). Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich organizuje w dniu 13.09.2006 r. spotkanie poświecone temu zagadnieniu.

czwartek 20 lipca 2006

czytaj więcejPrzedstawiamy artykuły Ł. Ciszewskiego i M. Krzyszczaka, które ukazały się w nr 5/27/2006 "Wodociągi

Przedstawiamy artykuły Ł. Ciszewskiego i M. Krzyszczaka, które ukazały się w nr 5/27/2006 "Wodociągi i kanalizacja".

środa 19 lipca 2006

czytaj więcejprezentacje przygotowane przez Ł. Ciszewskiego z kancelarii prawnej Business Expert Z. Jerzmanowski

Zamieszczamy prezentacje przygotowane przez Ł. Ciszewskiego z kancelarii prawnej Business Expert Z. Jerzmanowski Sp. J. z Poznania i przedstawione na spotkaniu konsultacyjnym w czerwcu 2006 r. we Wrześni.

poniedziałek 17 lipca 2006

czytaj więcejPrezentujemy uchwałę SN w sprawie przejścia urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wo

Prezentujemy uchwałę SN w sprawie przejścia urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wody

czwartek 13 lipca 2006

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej