cover

Artykuły

Prawo wodne zostało przyjęte przez Sejm

Prawo wodne zostało przyjęte przez Sejm. Ustawa została skierowana do Senatu.

Załącznik

piątek 21 lipca 2017


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej