cover

Artykuły

Stenogram z posiedzenia w dniu 19.01.2005 r. Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytori

Stenogram z posiedzenia w dniu 19.01.2005 r. Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrującego sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o Rządowym projekcie Ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. pobierz

piątek 3 grudnia 2004


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej