cover

Artykuły

w dzienniku

W dzienniku urzędowym UE nr 114 z 27.04.2006 r. ukazała się dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.04.2006 r. w sprawie odpadów. Wchodzi ona w życie 17 maja 2006 r.

poniedziałek 29 maja 2006

czytaj więcej



W Rzeczpospolitej z dnia 8.05.2006 r.

W Rzeczpospolitej z dnia 8.05.2006 r. znajduje się dodatek "Rewolucja w zamówieniach" a w nim m.in. prawo zamówień publicznych - ujednolicony tekst, jakie będą przetargi na nowych zasadach...

piątek 19 maja 2006

czytaj więcej



uzupełnienie

Uzupełnienie i rozszerzenie spotkania technologicznego z zakresu uzdatniania wód podziemnych które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2006 r.

piątek 19 maja 2006

czytaj więcej



na jednym

Na jednym z portali internetowych (krajowy rynek nieruchomości) opublikowano tekst "Rury i słupy na działce". Dotyczy on urządzeń energetycznych, wodociągowych, gazowych znajdujących się na gruntach prywatnych właścicieli.

czwartek 18 maja 2006

czytaj więcej



w dniach

W dniach 17-19 maja 2006 r. odbędzie się w Bydgoszczy XIV edycja targów WOD-KAN.

środa 17 maja 2006

czytaj więcej



10.05.2006

W Rzeczpospolitej z dn. 10.05.2006 r. ukazał się art. "Bez umowy ścieki płynęły legalnie". Opisany jest spór pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami komunalnymi dotyczący taryfy za odprowadzane ...

środa 17 maja 2006

czytaj więcej



w dniu 21 czerwca

W dniu 21 czerwca br. odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Tematem spotkania m.in. projekt umowy dla odbiorców będących dostawcami ścieków przemysłowych, opracowany przez Kancelarie Prawne Konsultantów Forum oraz...

piątek 28 kwietnia 2006

czytaj więcej



MEVA SWP + CPS

ZESPÓŁ PŁUKANIA, ODWADNIANIA I ROZDRABNIANIA SKRATEK
Skratki o zawartości suchej masy do 65%, całkowicie pozbawione wymywalnej materii organicznej

czwartek 27 kwietnia 2006

czytaj więcej



w gazecie

W Gazecie Prawnej (nr 77) z 19.04.2006 r. ukazało się "Nowe prawo zamówień poblicznych z komentarzem".
W płockim dodatku Gazety Wyborczej artykuł "Płockie krany do wynajęcia".

poniedziałek 24 kwietnia 2006

czytaj więcej



Licheń

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich organizuje w Licheniu w dniach 21-22.09.2006 r. V Konferencję naukowo-techniczną Woda-Człowiek-Środowisko "Aktualna problematyka usług wodociągowo-kanalizacyjnych"

piątek 21 kwietnia 2006

czytaj więcej




Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej