cover

Artykuły

Tylko do polowy 2018 roku obowiązują aktualne stawki taryf

Tylko do polowy 2018 roku obowiązują aktualne stawki taryf. Nowe stawki zaproponowane przez firmy wodno-ściekowe ma zatwierdzić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Do tej pory taryfy były opiniowane przez samorządy jednak od 2018 roku działa powołany przez Rząd regulator. Wnioski taryfowe muszą być gotowe do 12 marca a w ich przygotowaniu ma pomóc zgłoszony właśnie przez Ministerstwo Środowiska, projekt rozporządzenia dotyczący zasad naliczania stawek czyli Rozporządzenie Taryfowe dla firm Wod-Kan. Zgodnie z nim nowe taryfy będą obowiązywały przez trzy lata.

Więcej:
Puls Biznesu z dnia: 14.01.2018 r.”Regulator Przygląda się wodzie”
Gazeta Prawna z dnia: 17.01.2018 r. „Nowe zasady sporządzania taryf za wodę niejasne i z błędami”
Portal Samorządowy z dnia: 11.01.2018 r. „Projekt rozporządzenia w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w konsultacjach”
Portal Komunalny z dnia: 11.01.2018 r. „Rozporządzenie taryfowe dla firm wod-kan: projekt opublikowany”
 

czwartek 25 stycznia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej