cover

Artykuły

Wody Polskie: znamy oficjalne zarządy zlewni i statut

1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jest one głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w Polsce. Wody Polskie przejęły dotychczasowe zobowiązania, prawa oraz obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej a także Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.
Wszelkie informacje, statuty zlewni, powołany zarządy oraz podział regionalnych zarządów można znaleźć na stronie internetowej http://www.kzgw.gov.pl

Więcej:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia: 01.01.2018 r. ”1 stycznia powstały wody Polskie”. www.kzgw.gov.pl
Portal Komunalny z dnia: 10.01.2018 r. „Wody Polskie: znamy oficjalne zarządy zlewni i statut”

piątek 19 stycznia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej