cover

Artykuły

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich wprowadza nowy dział:

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich wprowadza nowy dział: "prawna baza tematyczna"

środa 19 kwietnia 2006

czytaj więcejDyrektywy unijne

DYREKTYWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),Dyrektywa 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w...

wtorek 18 kwietnia 2006

czytaj więcejOrzeczenia sądów

ORZECZENIA SĄDÓW 2002.10.23 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I ACa 388/02, OSA 2003/6/25 dot. art.2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu …2004.05.13 Wyrok SN, III SK 39/04, OSNP 2005/6/89 dot. ...

wtorek 18 kwietnia 2006

czytaj więcejRozporządzenia wykonawcze

ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE: Dz.U.02.129.1108 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do...

wtorek 18 kwietnia 2006

czytaj więcejTreść ustawy


wtorek 18 kwietnia 2006

czytaj więcejW dniu 9.06.2006 r.

W dniu 9.06.2006 r. odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne z zakresu technologii wody "Zagadnienia związane z uzdatnianiem wód podziemnych w zakresie odkwaszania oraz usuwania związków amoniaku"

piątek 7 kwietnia 2006

czytaj więcejStowarzyszenie Ekspoatatorów Obiektów

Stowarzyszenie Ekspoatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej wraz z Forum Dyskusyjnym Wodociągów Polskich wystąpiło do Ministra Gospodarki z wnioskiem...

czwartek 6 kwietnia 2006

czytaj więcejKancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego - Małgorzata Bartoszewska z Gliwic będzie prowadziła dodatkowy dyżur telefoniczny w ramach dyżurów telefonicznych konsultantów prawnych.

środa 5 kwietnia 2006

czytaj więcejWobec bardzo dużego zainteresowania

W dniu 25.04.2006 r. odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne z zakresu technologii wody "Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania - cz. I i II - podsumowanie"

poniedziałek 3 kwietnia 2006

czytaj więcejUkazało się rozp. Ministra

Ukazało się rozp. Ministra Środowiska z dnia 13.03.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

piątek 31 marca 2006

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej