cover

Artykuły

Dochody Samorządów z opłat wodnych w 2018 r.

Nowe Prawo Wodne Pozbywa jednostki samorządowe udziału we wpływach z tytułu korzystania z wód. Opłaty za korzystanie z wód są uiszczane na rachunek bankowy Wód Polskich i nie podlegają obowiązkowemu podziałowi.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 16.01.2018 r. ”Dochody Samorządów z opłat wodnych w 2018 r.”
 

wtorek 16 stycznia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej