cover

Artykuły

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę: samorząd nie straci wszystkich uprawnień

Wyeliminowanie problemów związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem rynku usług dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków było założeniem projektodawcy ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ma to się dziać poprzez zabezpieczenie interesu odbiorców usług przez ustanowienie organu, którym będzie regulator cen wody. Regulator ten będzie w szczególności weryfikował wysokość cen za dostarczenie wody i odbiór ścieków.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 19.12.2017 r. „Zbiorowe zaopatrzenie w wodę: samorząd nie straci wszystkich uprawnień”
 

poniedziałek 8 stycznia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej