cover

Artykuły

Zmieniła się treść par. 10

Zmieniła się treść par. 10 ust. 3 rozp. Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

czwartek 30 marca 2006

czytaj więcejW Rzeczypospolitej z dnia 24.03.2006 r.

W Rzeczypospolitej z dnia 24.03.2006 r. ukazał się artykuł "Czyje są rury i kable na prywatnym gruncie". Arytkuł omawia konsekwencje precedensowej uchwały z 8.03.2006 r. podjętej przez Sąd N...

wtorek 28 marca 2006

czytaj więcejW dniu 8 marca 2006

W dniu 8 marca 2006 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie art. 49 kc (sygn. akt III CZP 105/05) "Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody..."

środa 15 marca 2006

czytaj więcejBrak wolnych miejsc na spotkanie

Brak już wolnych miejsc na spotkanie konsultacyjne w dniu 17.03.06 r. dot. regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz na spotkanie w dniu 24.03.06 pt. "Problemy w odżelazianiu i o...

wtorek 14 marca 2006

czytaj więcejprawna baza tematyczna

1 - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2 - Ustawa o odpadach

poniedziałek 13 marca 2006

czytaj więcejw gazecie

W Gazecie Samorządu i Administracji nr 5, z dnia 6-19.03.2006 r. ukazał się artykuł "Kontrowersje wokół regulaminu wodociągowo-kanalizacyjnego".

poniedziałek 13 marca 2006

czytaj więcejUkazało się rozp. Ministra Środowiska

Ukazało się rozp. Ministra Środowiska z dn. 14.02.2006 r. "w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów"

poniedziałek 6 marca 2006

czytaj więcejNa stronach Ministerstwa

Na stronach Ministerstwa Środowiska ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

środa 1 marca 2006

czytaj więcejKancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego - Małgorzata Bartoszewska z Gliwic jest nowym konsultantem prawnym Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Serdecznie witamy Panią mecenas.

poniedziałek 27 lutego 2006

czytaj więcejW dniu 24.03.06

W dniu 24.03.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polskich pt. "Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania cz.II"

poniedziałek 27 lutego 2006

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej