cover

Artykuły

taryfy

Dopiero 2 marca pojawiły się przepisy wykonawcze dotyczące taryf a weszły w życie dzień później czyli 3 marca 2018 r. Problem w tym, że do 12 marca przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne miały obowiązek przesłać Wodom Polskim taryfy ze stawkami za wodę i ścieki. Chodzi o rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Powodem opóźnień w publikacji tego akty były liczne zastrzeżenia samorządów oraz Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 23.04.2018 r. ”Bałagan z nowymi taryfami stawek za wodę oraz ścieki oraz formalnościami wodnoprawnymi”
 

poniedziałek 7 maja 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej