cover

Artykuły

Prawo Wodne

Kolejne zmiany szykują się w Prawie Wodnym, które weszło w życie dnia 1 stycznia 2018 roku. Pierwsze zmiany już miały miejsce w lutym tego roku. Projekt z kolejną nowelizacją  trafił pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Według ministra Marka Grabarczyka Prawo Wodne nadal wykazuje konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń integrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stosowaniem nowego systemu opłat za usługi wodne.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia: 17.04.2018 r. ”Kolejna nowelizacja prawa wodnego pod obrady rządu”
 

piątek 4 maja 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej