cover

Artykuły

reportaż dotyczący Wód Polskich

Na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowano Oświadczenie w sprawie reportażu telewizji TVN24 „Superwizjer” wyemitowanego 7 kwietnia 2018 r. Podczas programu powtarzano tezę, że PGW Wody Polskie nie działają. Sugerowano również, że PGW Wody Polskie podjęły już decyzję o wyborze dostawcy na oprzyrządowanie do mierzenia ilości i temperatury odprowadzanych ścieków.

Więcej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia: 08.04.2018 r. ”Oświadczenie w sprawie reportażu telewizji TVN24 „Superwizjer” wyemitowanego 7 kwietnia 2018 r.”
 

środa 2 maja 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej