cover

Artykuły

nabór w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa"

Z drugiego na trzeci kwartał przesunięto termin ogłoszenia naboru w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zmiana podyktowana jest brakiem uregulowania prawnego w zakresie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Obowiązujący dotychczas harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 był ważny od 24 kwietnia. Pod koniec maja wprowadzono w nim kilka modyfikacji.

Więcej: Portal Komunalny z dnia: 04.06.2018 r. „Nabory na dofinansowania w gospodarce komunalnej opóźnione”
 

czwartek 7 czerwca 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej