cover

Artykuły

Raport NIK

Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, który przeanalizował sytuację w 12 wiejskich gminach wynika, że przedsiębiorstwa wodociągowe są niedoinwestowane a przez to nie zaspokajają potrzeb wielu mieszkańców polskiej wsi. Na początku raportu zwrócono uwagę, iż większość przedsiębiorstw wodociągowych działa na zasadzie monopolu. Wprowadzono m.in. zakaz narzucania nieuczciwych cen oraz uciążliwych warunków umów. Z raportu wynika także, że prawdopodobnie nie unikniemy wzrostu cen, ponieważ na ponad 2,5 tys. wniosków taryfowych w prawie 1,9 tys. przypadków przedsiębiorstwa wskazały, że potrzebują podnieść cenę za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 24.05.2018 r. ”NIK o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin wiejskich”
oraz
Gazeta Prawna z dnia 09.05.2018 r. „Mamy jedne z najwyższych w Europie cen za wodę i ścieki”
oraz
Gazeta Prawna z dnia  30.05.2018 r. „Wodociągi na wsi podtopione przez brak funduszy”
oraz
Gazeta Prawna z dnia 24.05.2018 r. „Wodociągi bez nadzoru i funduszy”
 

środa 13 czerwca 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej