cover

Artykuły

nowelizacja pozwoleń wodno-prawnych

W celu ograniczenia biurokracji udzielania zgód i pozwoleń wodnoprawnych uchwalono 20 lipca br. nowelizację Prawa wodnego. Nowelizacja trafi pod obrady Senatu. Wraz z ustaleniem poprawek do ustawy pozwolenia wodnoprawne obowiązywać będą przez 30 lat, a nie jak poprzednio przez 20 lat. Ustawa ta jest wynikiem obowiązywania nowego Prawa wodnego.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia: 20.07.2018 r. ”Sejm znowelizował Prawo wodne ograniczające biurokrację przy wydawaniu pozwoleń”

środa 1 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej