cover

Artykuły

NIK o jakości wody


Najwyższa Izba Kontroli wini za zły stan infrastruktury wodociągowej oraz za, że to w kranach płynie woda o złej jakości o nieodpowiednim ciśnieniu, władze gmin oraz  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które najczęściej są pod kontrolą gmin.  Wcześniej z krytyczną oceną spotykały się także zakłady komunalne w małych miejscowościach. Inspektorzy NIK skontrolowali 12 urzędów miast oraz 12 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Sprawdzano czy odbiorcom dostarczana jest woda odpowiedniej jakości, w dostatecznej ilości oraz pod wystarczającym ciśnieniem. NIK podkreśla, iż wyniki kontroli są alarmujące.

Więcej:
  • Rzeczpospolita z dnia 28.08.2018 r. „NIK o jakości wody w kranach: kiepska i zbyt droga”
  • Portal Samorządowy z dnia 28.08.2018 r. „NIK krytycznie o wodociągach i jakości wody”
  • Portal Komunalny z dnia 28.08.2018 r. „NIK: miasta i przedsiębiorstwa wod-kan niedostatecznie dbają o jakość wody”

czwartek 30 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej