cover

Artykuły

Wójtowie a kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych


Wójtowie Gmin mogą zatrudniać i zwalniać kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ale nie mogą ingerować w stosunki pracy ich podwładnych. Kierownicy jednostek niemających osobowości prawnej do wykonywania czynności z zakresu zarządu potrzebują pełnomocnictwa wójta. W art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przewidziano, że w celu wykonywania swoich zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 07.08.2018 r. „Komu podlegają kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych”
 

czwartek 9 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej