cover

Artykuły

Ilość wody na mieszkańca Polski trzy razy mniejsza niż w krajach Unii


Z danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, że na jednego mieszkańca Polski przypada średnio 1600 m³ wody na rok, jest to trzy razy mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od kilku lat alarmuje o zagrożeniu suszą hydrologiczną, związane jest to z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi i hydrologicznymi, ukształtowaniem terenu i brakiem naturalnej retencji.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 27.08.2018 r. „Woda w Polsce: stan obecny i perspektywy na przyszłość”
 

środa 29 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej