cover

Artykuły

Pozwolenie na awaryjny zrzut ścieków


Gdańska firma wodociągowo-kanalizacyjna została zobowiązana przez Pomorski WIOŚ do zdobycia pozwolenia na awaryjny zrzut ścieków do Motławy. Zalecenie WIOŚ miało związek z awaryjnym zrzutem ścieków, do którego doszło wiosną 2018 r. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odwołało się od tej decyzji do sądu. Firma miała opracować program działań, które zapobiegłyby powtórzeniu się awaryjnego zrzutu ścieków do środowiska. Spółkę zobowiązano także do wystąpienia do gdańskiej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o "udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na awaryjny zrzut ścieków do rzeki Motławy z Przepompowni Ścieków Ołowianka".

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 21.08.2018 r. „Gdańsk: Spór prawny ws. zezwolenia na awaryjny zrzut ścieków do Motławy”
 

środa 22 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej