cover

Artykuły

Ograniczenia w korzystaniu z wody w czasie suszy


W całej Polsce w lipcu i sierpniu trwała susza, co skutkowało wprowadzaniem przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne ograniczeń w korzystaniu z wody. Na Dolnym Śląsku prawie 5 tysięcy osób miało ograniczony dostęp do wody, a 30 rodzin w ogóle zostało od niej odciętych. W gminie Leśna wysychały nie tylko rzeki i stawy, ale i głębinowe ujęcia wody. Wodę mieszkańcom nawet kilkanaście razy dziennie dostarczali strażacy. W Warcie w województwie łódzkim trwał zakaz podlewania ogródków przydomowych, mycia samochodów oraz napełniania basenów i oczek wodnych.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 13.08.2018 r. „Susza w Polsce – wysychają ujęcia wody, są ograniczenia w korzystaniu!”
 

wtorek 14 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej