cover

Artykuły

WSA w Gdańsku a Wody Polskie


Po wejściu w życie nowego Prawa wodnego PGW Wody Polskie ustalają wysokość i pobierają tzw. opłaty za usługi wodne. Nowe opłaty występują w dwóch formach: opłaty stałej (abonamentowej) oraz opłaty zmiennej, która uzależniona jest od faktycznych poborów wody. Naliczanie nowych opłat za usługi wodne budzi wiele wątpliwości prawnych.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 10.08.2018 r. „WSA kwestionuje opinię Wód Polskich – precedensowy wyrok”
 

poniedziałek 13 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej