cover

Artykuły

Prześlij wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów prawa

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich oraz Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej zaprasza do przesyłania swoich wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów prawa z zakresu szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej. Otrzymując od Państwa zapytanie dotyczące spotykanych problemów z interpretacją danych przepisów będziemy wysyłali oficjalne zapytania w danej sprawie do odpowiednich urzędów, ministerstw, itp. Zapytania, uzyskane interpretacje oraz odpowiedzi będą publikowane na stronie forum. 

Zadaj pytanie:

Podpis:

Nr telefonu:

sobota 23 kwietnia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej