cover

Artykuły

Opłaty za usługi wodne

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chce  aby opłaty za usługi wodne naliczać już z chwilą wydania pozwolenia wodnoprawnego, a nie gdy się rzeczywiście korzysta ze środowiska. Rząd chce tym posunięciem wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne. Przedsiębiorstwa korzystające z wód uważają,że powinny płacić, dopiero gdy faktycznie korzystają z usług albo po zakończeniu inwestycji dlatego składają skargi do sądów administracyjnych, a te przyznają im rację.

Więcej: Rzeczpospolita: 19.11.2018 r. ”Firmy wygrywają w sądach z państwowymi Wodami Polskimi sprawy o opłaty za usługi”.

piątek 23 listopada 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej