cover

Artykuły

Obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim.Od 1 stycznia 2019 r. stawka opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosić będzie 88,74 zł; za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 221,34 zł; a za wydanie oceny wodnoprawnej - 885,36 zł.
Więcej: Portal Samorządowy z dnia 24.10.2018 r.”Stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych w roku 2019”.

środa 31 października 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej