cover

Artykuły

System liczenia opłat za wodę i ścieki

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca ocenia system liczenia opłat za wodę i ścieki . Według niego system opłat jest obecnie tak skomplikowany, że przedsiębiorstwa wykorzystują kruczki prawne, by płacić mniej lub nie płacić w ogóle. Prezes Wód Polskich chciałby uprościć, wyeliminować wątpliwości interpretacyjne i uszczelnić tak metodę płatności, aby objąć wszystkie podmioty korzystające z usług wodnych.
Więcej: Portal Samorządowy z dnia 10.12.2018 r. ”Wody Polskie, Przemysław Daca: Trzeba zmienić system liczenia opłat za wodę i ścieki”.
 

czwartek 20 grudnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej