cover

Artykuły

Projekt z dnia 19 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpr

Projekt z dnia 19 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.(serwer sejmowy)

niedziela 10 kwietnia 2005

czytaj więcejDobra Firma

dobra firma

środa 30 marca 2005

czytaj więcejPowody i cele stosowania preparatów CLAROFOS

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących jakości wody oraz dostosowanie ich do przepisów Unii Europejskiej spowodowało przeniesienie ciężaru jakościowego na dystrybucję wody. Z pewnością nie będzie to przesadą, jeżeli stwierdzimy, że przedsiębiorstwa wodociągowe coraz częściej wybierają strategie obronne.

czwartek 24 marca 2005

czytaj więcejBiofiltry - skuteczna metoda oczyszczania powietrza z odorów

Eksploatacja obiektów związanych z gospodarką ściekową wiąże się z emisją szkodliwych substancji chemicznych oraz uciążliwych zapachowo odorów. Dotyczy to przede wszystkim oczyszczalni ścieków, punktów zlewczych ścieków dowożonych, jak i sanitarnych instalacji kanalizacyjnych.

czwartek 24 marca 2005

czytaj więcejCompact Slimliner - nowy sposób renowacji wodociągów

W Polsce wykorzystanie technik bezwykopowych do przywracania sprawności technicznej wodociągom wciąż nie jest jeszcze powszechne. Z przeprowadzonych badań [1] wynika, że w latach 1995 - 2000 rehabilitacji poddano 2% całkowitej długości badanych sieci wodociągowych (średnio 0,4% rocznie). 61,1% długości przewodów poddanych rehabilitacji naprawiono poprzez wymianę w otwartym wykopie (metodą tradycyjną) a 37,0% naprawiono metodą cementyzacji. Pozostałe niecałe 2% naprawiono z wykorzystaniem innych metod.

piątek 18 marca 2005

czytaj więcejZagospodarowanie osadu ściekowego - utylizacja zamiast składowania

Zespół specjalistów niemieckiej firmy Kopf AG Umwelt- und Energietechnik opracował nowatorską technologię: spopielania osadów ściekowych metodą gazyfikacji

piątek 18 marca 2005

czytaj więcejNowe władze Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie"

19 maja 2004 r. odbyło się w Bydgoszczy posiedzenie Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie", na którym Rada przyjęła do wiadomości wygaśnięcie mandatu Witolda Sumisławskiego, wiceprezesa Izby, w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji prezesa Wodociągów Wrocławskich.

sobota 12 marca 2005

czytaj więcej27 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z

27 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

sobota 12 marca 2005

czytaj więcejZmiany w ustawie o odpadach – wprowadzone i przygotowane, w 2004 r.

Rok 2004 jest trzecim rokiem obowiązywania Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w którym w dalszym ciągu wprowadzano w niej zmiany. Na podstawie upoważnień zawartych w ustawie były wydane nowe lub zmieniane już obowiązujące rozporządzenia. Przygotowywane są też kolejne zmiany tej ustawy. Artykuł przedstawia dotychczasowe zmiany w ustawie, nowe rozporządzenia oraz przygotowywane zmiany.

sobota 12 marca 2005

czytaj więcejStanowisko Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" dotyczące inicjatywy senackiej w sprawie

Zastrzeżenia nasze i sprzeciw odnoszą się przede wszystkim do proponowanych zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) mocą, których uznaje się spółki wodne za uprawnione do prowadzenia tej działalności, gdyż zmiany te nie mają ani prawnego, ani racjonalnego uzasadnienia.Z załączonego do proponowanych zmian ustawy uzasadnienia wynika, że zawarte w uzasadnieniu stwierdzenia nie są prawdziwe i wprowadzają senatorów w błąd.

piątek 11 marca 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej