cover

Artykuły

Opłaty stałe

Zdaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gliwicach nie ma powodu, aby za odprowadzanie wód mieszanych Wody Polskie naliczały wyższe opłaty stałe. Sąd argumentuje swój wyrok wydany 17 września 2018 r. tym, iż wody mieszane zanieczyszczają środowisko w mniejszym stopniu niż ścieki. Nowe prawo wodne, tworzące system opłat za usługi wodne, zwiastowało liczne spory między Wodami Polskimi a przedsiębiorcami między innymi w tym aspekcie.
Więcej: Gazeta Prawna z dnia 08.01.2019 r. ”Przedsiębiorca nie zapłaci za wody mieszane jak za ścieki”.

piątek 8 lutego 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej