cover

Artykuły

Jakość wody w Polsce

Główny Inspektor Sanitarny stwierdził, iż w Polsce w ciągu ostatnich lat wiele się zmienia jeżeli chodzi o jakość wody. Można powiedzieć, że mamy bezpieczną oraz dobrą wodę. Blisko 100 % a dokładnie 99,7 % wody, którą mamy u siebie w domu, to woda, która spełnia kryteria i którą można pić o ile nie ma ostrzeżenia w tym zakresie z gminy lub sanepidu.

Więcej: Portal Samorządowy  z dnia 22.03.2019 r. ”W Polsce jakość 99,7 proc. wody w wodociągach jest zgodna z wymaganiami”.

poniedziałek 25 marca 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej