cover

Artykuły

Kongres ENVICON Water

IV edycja
Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water
Data 17-18 czerwca 2019 r.
WARSZAWA
 
Dialog pomiędzy partnerami - taka właśnie jest idea zbliżającego się czołowego wydarzenia w branży wod-kan. Czwarta edycja Kongresu ENVICON Water odbędzie się 17-18 czerwca w Warszawie.
Kongres jest miejscem dialogu między partnerami ze świata nauki, biznesu i polityki, których wspólnym celem jest rozwój branży i sprostanie zaostrzającym się wymogom prawnym, mającym przynieść poprawę stanu środowiska.
Kongres ENVICON Water to 5 sesji tematycznych poruszających najważniejsze tematy branży wod-kan: Polska Polityka Wodna, projekt dyrektywy w sprawie jakości wody do picia, gospodarka wodna, zmiany klimatu i wpływ człowieka, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dodatkowo w przestrzeni wystawców i partnerów odbędzie się strefa edukacji ekologicznej i działań CSR.
Pierwszy dzień kongresu zostanie uwieńczony Galą Kongresu ENVICON Water podczas, której zostaną wręczone wyróżnienia w konkursie Inwestycja Roku oraz Summa cum Laude. Galę zakończy występ zespołu „Szafa Gra”.
Kongres ENVICON Water został objęty m.in. patronatem honorowym: Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
#EnviconWater #DialogPomiedzyPartnerami
FB: https://www.facebook.com/enviconwater/
www.enviconwater.pl
LinkedIn: Abrys sp. z o.o.
 
Kontakt:
Jaśmina Labus, tel.: 784 036 987, j.labus@abrys.pl

środa 22 maja 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej