cover

Artykuły

coroczna ankieta IGWP

Izba Gospodarcza Wodociągów Polskich 8 kwietnia ruszyła z corocznym badaniem ankietowym skierowanym do przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjnych.
Ankieta na dać odpowiedzi między innymi na takie pytania jak: W jakiej kondycji finansowej są polskie przedsiębiorstwa wodociągowe, jak kształtują się taryfy oraz jak przedstawia się stan należącej do nich infrastruktury? Badania trwały do 17 maja 2019 r.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 15.04.2019 r. „Ruszyła doroczna ankieta Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie”.

środa 12 czerwca 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej