cover

Artykuły

propagowanie picia „kranówki”

Przedstawiciele samorządowej spółki wodociągowej w Tychach rozważają udostępnienie mieszkańcom poidełek z wodą przekonując, że "kranówka" znakomicie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pierwsze takie stanowisko z wodą pitną uruchomiono na jednym z placów zabaw. Plac zabaw został wybrany specjalnie aby ograniczyć przez dzieci picie słodkich napojów przekonuje przedstawicielka Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 22.04.2019 r. „Wodociągi promują picie wody z miejskiej sieci”.

piątek 14 czerwca 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej