cover

Artykuły

Ustawa "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków"

Ustawa "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (Dz. U. Nr 72, poz. 747) pobierz

poniedziałek 25 kwietnia 2005

czytaj więcejWzór regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków (Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie)

Wzór regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków (Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie) pobierz(zip)

niedziela 24 kwietnia 2005

czytaj więcejPrześlij swój problem technologiczny z zakresu uzdatniania wody

Prześlij swój problem technologiczny z zakresu uzdatniania wody

sobota 23 kwietnia 2005

czytaj więcejPrześlij wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów prawa

Prześlij wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów prawa

sobota 23 kwietnia 2005

czytaj więcejNowa pompa zatapialna typu FZ.3

Pompy wirowe, jednostopniowe, monoblokowe typu FZ,służą do pompowania wody czystej oraz brudnej, ścieków komunalnych i przemysłowych, a także innych cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytkowych do ich budowy.

piątek 22 kwietnia 2005

czytaj więcejProjekt z dnia 19 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpr

Projekt z dnia 19 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.(serwer sejmowy)

niedziela 10 kwietnia 2005

czytaj więcejDobra Firma

dobra firma

środa 30 marca 2005

czytaj więcejPowody i cele stosowania preparatów CLAROFOS

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących jakości wody oraz dostosowanie ich do przepisów Unii Europejskiej spowodowało przeniesienie ciężaru jakościowego na dystrybucję wody. Z pewnością nie będzie to przesadą, jeżeli stwierdzimy, że przedsiębiorstwa wodociągowe coraz częściej wybierają strategie obronne.

czwartek 24 marca 2005

czytaj więcejBiofiltry - skuteczna metoda oczyszczania powietrza z odorów

Eksploatacja obiektów związanych z gospodarką ściekową wiąże się z emisją szkodliwych substancji chemicznych oraz uciążliwych zapachowo odorów. Dotyczy to przede wszystkim oczyszczalni ścieków, punktów zlewczych ścieków dowożonych, jak i sanitarnych instalacji kanalizacyjnych.

czwartek 24 marca 2005

czytaj więcejCompact Slimliner - nowy sposób renowacji wodociągów

W Polsce wykorzystanie technik bezwykopowych do przywracania sprawności technicznej wodociągom wciąż nie jest jeszcze powszechne. Z przeprowadzonych badań [1] wynika, że w latach 1995 - 2000 rehabilitacji poddano 2% całkowitej długości badanych sieci wodociągowych (średnio 0,4% rocznie). 61,1% długości przewodów poddanych rehabilitacji naprawiono poprzez wymianę w otwartym wykopie (metodą tradycyjną) a 37,0% naprawiono metodą cementyzacji. Pozostałe niecałe 2% naprawiono z wykorzystaniem innych metod.

piątek 18 marca 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej