cover

Artykuły

Kolejna edycja studiów podyplomowych

Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE, UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Absolwenci wyższych uczelni pracujący w przedsiębiorstwach, których profil działalności związany jest z tematyką studiów mają możliwość uaktualnienia i poszerzenia swojej wiedzy w zakresie:
- prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw,
- ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
- budowy, eksploatacji sieci, zbiorników oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zastosowania modeli komputerowych do analiz i oceny systemów wodociągowych,
- monitorowania i sterowania układami sieciowymi,
- biochemii i toksykologi,
- projektowania i eksploatacji systemów uzdatniania wody,
- projektowania i eksploatacji systemów oczyszczania ścieków.

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym - zjazdy w soboty i niedziele przeważnie raz w miesiącu. Nauka trwa dwa semestry, po których Uczestnik studiów pisze pracę dyplomową na wybrany przez siebie temat, a po jej obronie otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dodatkowe informacje można również uzyskać pisząc na adres poczty elektronicznej:
joanna.tietz@put.poznan.pl lub tomasz.schiller@put.poznan.pl oraz pod numerem telefonu 61 665 2438.

czwartek 22 sierpnia 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej